logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoštialik, Viktor

Životopisné dáta:

* 20. novembra 1941, Trenčín

Životopis:

ThMgr. Viktor Koštialik, nar. 20.11.1941 vTrenčíne, ord. 28.6.1964, do júna 1966 kaplán v Nitrianskom Právne, do augusta 1966 kaplán vo Vrútkach, potom aktuár (ceremonár) BÚ v BB, od júla 1967 kaplán v Detve, 1.11.1973 - 1974 kaplán v Partizánskom, potom do marca 1990 farský adm. v Partizánskom, do roku 2000 SF Horná Ždaňa, do júna 2005 farár v Prochoti, penzionovaný, žije v Poprade, pastoračné vypomáha v trnavskej arcidiecéze vo farnosti Šaľa, kam dochádza (2018).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 46; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianske Pravno 1964 júl - 1966 jún - Koštialik, Viktor kaplán
Vrútky 1966 júl - 1966 aug. - Koštialik, Viktor kaplán
Banská Bystrica 1966 sept. - 1967 jún - Koštialik, Viktor aktuár BÚ
Detva 1967 júl - 1973 jún - Koštialik, Viktor kaplán
Partizánske 1973 júl - 1974 jún - Koštialik, Viktor kaplán
Partizánske 1974 júl - 1990 mar. - Koštialik, Viktor administrátor
Horná Ždaňa 1990 apr. - 2000 okt. - Koštialik, Viktor farár
Prochot 2000 nov. - 2005 jún - Koštialik, Viktor farár
Prochot 2005 júl - - - - Koštialik, Viktor dôchodca r. 2016-17 výpomoc v Trn. arcidiecéze