logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoron, Žigmund

Iné mená:

Koron Sigismundus. Koron Žigmund.

Životopisné dáta:

* Gbely, okr. Skalica – † 1785, Hliník nad Hronom

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Ako chovanec generálneho seminára sa stal v r. 1737 bakalárom a v r. 1738 magistrom filozofie. Nato bol zo seminára sv. Imricha poslaný do alumnátu budínskeho Széchényiana. Teológiu absolvoval znovu v generálnom seminári v r. 1740 po treťom ročníku. V decembri toho roka bol ustanovený za farára v Šipiciach, 17. januára 1745 vo Vysokej pri Banskej Štiavnici, kde sa 20. augusta 1754 konala vizitácia. Od 6. februára 1758 pôsobil vo Zvolenskom Svätom Ondreji čiže v Brusne, od 31. augusta 1765 vo Valaskej. Potom od 19. apríla 1771 v Hliníku, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šipice 1740 dec. - 1745 jan. 17. Koron, Žigmund farár
Vysoká 1745 jan. 17. 1758 - - Koron, Žigmund farár
Brusno 1758 feb. 6. 1765 aug. 31. Koron, Žigmund farár
Valaská 1765 aug. 31. 1771 apr. 19. Koron, Žigmund farár
Hliník nad Hronom 1771 apr. 19. 1785 - - Koron, Žigmund farár