logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKörmendy, Juraj

Iné mená:

Körmendy Georgius.

Životopisné dáta:

* Gbely, okr. Skalica – † po r. 1675

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny. V seminári sv. Štefana sa v r. 1668 stal bakalárom, v r. 1669 magistrom filozofie. V tom istom seminári študoval aj teológiu. 1. mája 1671 bol ustanovený za farára v Jablonici. Od 18. júna 1673 pôsobil v Turčianskom Svätom Michale. V r. 1675 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jablonica 1671 máj 1. 1672 okt. 20. Körmendy, Juraj farár
Turčiansky Michal 1673 jún 18. 1674 jún 1. Körmendy, Juraj farár