logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKorem, Jozef

Tituly:

Mons., ThDr., kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 6. augusta 1955, Drienov, okr. Prešov

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho 10. júna 1979 vysvätil v Bratislave biskup Július Gábriš za kňaza.
Bol kaplánom vo farnosti Košice-Juh, v r. 1980 v Snine, v r. 1981 v Michalovciach, v r. 1982 opäť v Snine a v Bardejove, v rokoch 1983-1985 v Prešove. V rokoch 1985-1990 bol administrátorom v Šarišských Dravciach v sabinovskomo okrese, pričom excurrendo spravoval aj Nižný Slavkov. V rokoch 1990-1996 bol farárom v Snine, od r. 1996 v Haniske. V r. 1997 bol vymenovaný za kanonika–kustóda a pôsobil na košickom Arcibiskupskom úrade, kde sa v r. 1998 stal biskupským vikárom pre charitu a správu cirkevného majetku. Od 1. júla 2001 do 15. apríla 2002 bol prvým farárom farnosti Snina–sídlisko. V súčasnosti je duchovným správcom nemocnice vo farnosti Košice-Terasa.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 106

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice-Juh 1979 - - 1980 - - Korem, Jozef kaplán
Snina 1980 - - 1981 - - Korem, Jozef kaplán
Michalovce 1981 - - 1982 - - Korem, Jozef kaplán
Snina 1982 - - 1982 - - Korem, Jozef kaplán
Bardejov 1982 - - 1983 - - Korem, Jozef kaplán
Prešov 1983 - - 1985 - - Korem, Jozef kaplán
Šarišské Dravce 1985 - - 1985 - - Korem, Jozef administrátor
Nižný Slavkov 1985 - - 1990 - - Korem, Jozef excurrendo
Snina 1990 - - 1996 - - Korem, Jozef farár
Haniska 1996 - - 1997 - - Korem, Jozef farár
Košice-ABÚ 1997 - - 1.7.2001 - - Korem, Jozef biskupský vikár
Snina-sídlisko 2001 jul. 1. - - - Korem, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
390480Korem, JozefObnova sviatosti zmierenia na Slovensku po II. vatikánskom koncile - v rokoch 1964-1996. 2009