logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKopernický, František

Iné mená:

Koperniczky, Franciscus. Kopernický, František

Tituly:

ThDr., prepošt, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 17. februára 1851, Zebegény, Maďarsko – † 22. marca 1941, Bratislava

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Ostrihome a Bratislave, teológiu skončil na Pázmaneu vo Viedni doktorátom, 26. júna 1874 ho vysvätili za kňaza.
Pastoráciu začal ako kaplán v Stupave, v r. 1878 pôsobil v Nových Zámkoch a od r. 1879 ako administrátor farnosti v Mojmírovciach. Od r. 1880 vyučoval filozofiu vo svätoštefanskom seminári v Ostrihome, kde sa stal arcibiskupským archivárom a ceremoniárom. Od 6. augusta 1893 pôsobil ako farár vo Veľkých Ludaniciach.
V r. 1908 sa stal ostrihomským kanonikom, v r. 1909 pápežským prelátom a od r. 1910 zastával funkciu rektora seminára v Ostrihome. V r. 1915 ho vymenovali za bratislavského prepošta. V rokoch 1920-1925 bol senátorom Národného zhromaždenia bývalej ČSR.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 698; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 6. Budapešť 1899, s. 967; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 170;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stupava 1874 - - 1878 - - Kopernický, František kaplán
Nové Zámky 1878 - - 1879 - - Kopernický, František kaplán
Mojmírovce 1879 - - 1879 - - Kopernický, František administrátor
Veľké Ludince 1883 aug. 6. 1909 - - Kopernický, František farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943510Kopernický, FrantišekSzent beszéd sz. Adalbert puspök és vértanu ünnepére1894
943509Kopernický, FrantišekHat nap Lourdesben1895