logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKopčáni, Štefan

Iné mená:

Kopcsányi Stephanus. Kopcsányi Štefan. Kopčáni Štefan

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Až do r. 1634 bol farárom v Rohove. Totiž v tom roku tam vizitátor Ján Solnay uviedol nového farára, ako povedal „vzhľadom k tomu, že sa farníkom zdal nedbalejší a príliš lenivý na vzdelávacie kázne.“ V tom roku ho už navštívil v Detve a zaznačil, že je mladý. Pretože jedna časť farnosti bola nad riekou Blana v bratislavskom archidiakonáte, v tom roku tam vykonal vizitáciu aj Juraj Draškovič, ktorý o farárovi takto: „Nie je to tak dávno, čo tu zakotvil zo šaštínskeho dištriktu. Vôbec som ho neuviedol. Mladý, málo učený, ale obdarený dobrými mravmi.“ V r. 1647 bol podľa zoznamu kňazov zostavenom na príkaz Juraja Lippaya farárom v Dolnej a Hornej Krupej.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dechtice 1634 - - - - - Kopčáni, Štefan farár
Dolná Krupá 1647 sp. - - - - Kopčáni, Štefan farár
Detva 1656 - - 1657 - - Kopčáni, Štefan farár