logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKopčáni, Juraj

Iné mená:

Kopcsányi Georgius. Kopcsányi Juraj. Kopčáni Juraj.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1630 bol farárom v Rybníku nad Hronom. 4. a 5. októbra toho roka sa zúčastnil na trnavskej synode, ktorú slávil Peter Pázmány. V r. 1647 bol v Žarnovici. V tom roku tam vykonal vizitáciu Matúš Schlegel, ktorý spomína farára. On tam pracoval už dlhšie, ale pri tejto príležitosti k tam vykonanej vizitácii vyprovokoval Tobiáš Pistecz, archidiakon a svätobeňadický prefekt, ktorý riadil prefektúru už od r. 1630. Pracoval až do r. 1647 v tejto farnosti, podľa zoznamu kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya, vtedy chýbal.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rybník nad Hronom 1630 sp. - - - - Kopčáni, Juraj farár
Žarnovica 1647 sp. - - - - Kopčáni, Juraj farár