logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKöntös, Štefan (1819-1891)

Iné mená:

Köntös Stephanus

Životopisné dáta:

* 4. apríla 1819 – † 28. októbra 1891, Horné Hámre, okr. Žarnovica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1844 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Vrícku a Bojniciach, potom bol prebendátom, kaplánom v Budči, Horných Hámroch, Detve, Španej Doline a Novej Bani. Od r. 1857 pôsobil v Prochote, najprv ako správca farnosti, od r. 1859 ako farár. Od r. 1861 bol farárom v Horných Hámroch, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1852 sp. - - - - Köntös, Štefan (1819-1891) kaplán
Nová Baňa 1854 sp. - 1856 sp. - Köntös, Štefan (1819-1891) kaplán
Prochot 1858 - - 1861 - - Köntös, Štefan (1819-1891) farár
Horné Hámre 1860 - - 1892 - - Köntös, Štefan (1819-1891) farár