logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKonopa, Martin

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 10. mája 1917, Budapešť, Maďarsko – † 15. novembra 2007, Podhradie, okr. Prievidza, poch. v Nitre

Životopis:

Teológiu študoval v Ríme, v učilišti, ktoré bol založil P. Vendelín Javorka, SJ, Collegium Russicum. Po skončení teologických štúdií bol 25. decembra 1944 vysvätený za kňaza. V rokoch 1945-1948 bol kaplánom v Kovarciach v okrese Topoľčany, v rokoch 1948-1950 v Nitre-Dolnom meste. V roku 1950 bol krátko druhým kaplánom v Žiline, od decembra 1950 až do svojho zatknutia vo februári 1953 pôsobil ako správca farnosti Nesluša v okrese Kysucké Nové Mesto, ale od roku 1953 bol mimo pastorácie až do roku 1967. Bol vo väzení. V rokoch 1967-1969 bol kaplánom v Dubnici nad Váhom v ilavskom okrese, v rokoch 1969-1980 spravoval farnosť Podhradie v prievidzskom okrese. V rokoch 1980-1996 bol správcom farnosti v Novákoch. V rokoch 1982-1995 bol dištriktuálnym dekanom. Od r. 1996 žil na odpočinku v Podhradí. V r. 2006 mu bol udelený titul honorárny kanonik.
Aktivizoval sa v skupine Rodina, ktorú bol vytvoril na Slovensku pôsobiaci chorvátsky kňaz, pôvodne jezuita, vdp. Tomislav Poglajen (1906-1990), známy ako Kolaković. V roku 1953 ho zaistili. Súdili ho v rámci skupiny dvanástich obžalovaných, medzi ktorými bolo päť kňazov, medzi ktorými boli aj msgr. ThDr. Dominik Bartosiewicz (1912-2003) a Msgr. PhDr., ThDr. Ladislav Hanus (1907-1994). Pred Najvyšším súdom v Prahe sa v dňoch 12. až 15. októbra 1954 konal proces s dvanástimi obžalovanými – zväčša kňazmi – za údajnú velezradu a za vyzvedačstvo proti Česko-Slovensku a jeho spojencom. Odsúdili ho na dvanásť rokov väzenia. Prepustili ho na základe amnestie, ktorú prezident Antonín Novotný udelil 10. mája 1964.
Okresný cirkevný tajomník vypracoval v roku 1954 na jednotlivých kňazov v okrese. O ňom napísal, že jeho postoj k „ľudovodemokratickému“ zriadeniu bol kladný. Venoval sa výchove detí. V závere napísal: „Neškodí, ani neosoží“.
Zomrel 15. novembra 2007.
Pohrebné obrady uskutočnili v pondelok 19. novembra 2007 vo farskom kostole v Lehote pod Vtáčnikom. Pohrebnou svätú omšu celebroval nitriansky sídelný biskup Mons. univ. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. a telesné pozostatky uložili do hrobu v Nitre na Párovskom cintoríne.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 149; Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 157-158; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20071115020, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 155.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kovarce 1945 - - 1948 - - Konopa, Martin kaplán
Nitra (dolné mesto) 1948 - - 1950 - - Konopa, Martin kaplán
Žilina 1950 - - 1950 - - Konopa, Martin kaplán
Nesluša 1950 - - 1953 - - Konopa, Martin správca farnosti
1953 - - 1967 - - Konopa, Martin mimo pastorácie
Dubnica nad Váhom 1967 - - 1969 - - Konopa, Martin kaplán
Podhradie (pri Prievidzi) 1969 - - 1980 - - Konopa, Martin správca farnosti
Nováky 1980 - - 1996 - - Konopa, Martin správca farnosti 1982-1995 dištrikt. dekan
Podhradie 1996 - - +2007 nov. 15. Konopa, Martin dôchodok 2006 honor. kanonik