logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKondlovič, Juraj

Iné mená:

Kondlovics Georgius. Kondlovits, Georgius.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1693, Štefanov, okr. Senica – † 25. júla 1745, Horné Vestenice, okr. Prievidza

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1717 stal bakalárom, v r. 1718 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1721 po treťom ročníku. 3. mája toho roka bol ustanovený za farára v Pukanci spolu s Vysokou, ktorú spravoval až do r. 1722. Tam v r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 38 rokov. Pápež Klement XIII. udelil 20. marca 1733 odpustky pre duše v očistci. Nato bol 2. decembra 1735 ustanovený v Horných Vesteniciach. Zastával úrad dekana rovnomenného dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MDCCCLXIX, Nitra 1836; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pukanec 1721 máj 3. 1735 dec. 2. Kondlovič, Juraj farár
Vysoká 1722 máj 3. 1722 - - Kondlovič, Juraj farár
Horné Vestenice 1735 dec. 2. +1745 júl 25. Kondlovič, Juraj farár