logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKonček, Adam Ignác

Iné mená:

Koncsek Adamus, Ignatius. Konček Adam

Životopisné dáta:

* Žiar nad Hronom – † 1790 ??

Životopis:

V seminári sv. Vojtecha sa v r. 1734 stal bakalárom, v r. 1735 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1737 po druhom ročníku. 23. augusta toho roka bol ustanovený za farára v Krnišove. Odtiaľ 6. februára 1739 vo Svätom Antone, 11. novembra 1747 v Sásovej. Odtiaľ 20. februára 1763 v Dobrej Nive, ktorej sa zriekol 28. februára 1766.
Némethy uvádza, že zomrel v tom roku, ale je uvedený v matrike Chrenovca v r. 1771 - 1790? (zápisy sú nejasné).
Podľa Némethyho zomrel v kúpeľoch Sklené Teplice a zanechal 4269 florénov, pre ktorú zaviedol štátny fiškus pravotu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krnišov 1737 aug. 23. 1739 feb. 6. Konček, Adam Ignác farár
Svätý Anton 1739 feb. 6. 1747 - - Konček, Adam Ignác farár
Sása 1747 okt. 11. 1763 feb. 20. Konček, Adam Ignác farár
Dobrá Niva 1763 feb. 20. 1766 - - Konček, Adam Ignác farár
Chrenovec - Brusno 1771 dec. 10. 1790 - - Konček, Adam Ignác farár