logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKolossy Drizala, Juraj

Iné mená:

Kolossy, alias Drizala Georgius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Ako farár v Prievaloch z Bratislavského archidiakonátu sa 4. a 5. októbra 1630 zúčastnil na trnavskej synode, slávenej Petrom Pázmáňom. Vtedy sa Jablonica spojila s Prievalmi. Vo vizitácii konanej v r. 1632 Jánom Kőszeghym je o farárovi toto: „Kvôli výstrelku, ktorý vôbec neprináleží kňazom, totiž opojeniam, bombovým explóziám atď. som ho predvolal do Trnavy pred vikára, a ten ho uväznil.“ Vizitátor roka 1633, keď vizitoval Bukovú, ktorá bola vtedy rovnako filiálkou Prievalov, sa o farárovi už referuje toto: „Krst, Eucharistiu a sviatosť zmierenia im vysluhuje usilovne a potom aj zvykne sláviť svätú omšu a kázať, odporúča im, aby boli aj na svätej omši aj na kázni.“ Vo vizitácii konanej 12. júna t. r. v Jablonici sa referuje: „Miestni starší oddelene pod prísahou potvrdili o živote, mravoch a konverzii farára, ani nie tak katolíci, ale heretici, v prítomnosti šaštínskeho dekana, ktorí všetci podali svedectvo o jeho mravoch, konverzii, usilovnosti a učení, okrem toho je vtipný a výrečný, najviac s niektorými pije.“ V r. 1647 sa objavuje ako farár v Dolnej Strede a uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prievaly 1630 sp. - 1636 - - Kolossy Drizala, Juraj farár
Jablonica 1633 sp. - - - - Kolossy Drizala, Juraj farár
Detva 1657 - - 1681 - - Kolossy Drizala, Juraj farár
Drégelypalánk (Maďarsko) 1677 - - 1688 - - Kolossy Drizala, Juraj farár