logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoller, František (Nitrianske Pravno, -1756)

Iné mená:

Koller Franciscus.

Životopisné dáta:

† 14. augusta 1756, Nitrianske Pravno, okr. Prievidza

Životopis:

7. októbra 1740 bol ustanovený za farára v Nitrianskom Pravne, kde aj zomrel. Kánonická vizitácia z r. 1755 píše o ňom: „Vie nemecky, maďarsky a čiastočne slovensky. 4 roky študoval v seminári sv. Apolinára v Ríme, 2 roky kaplán v Trnave.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianske Pravno 1740 okt. 7. +1756 aug. 14. Koller, František (Nitrianske Pravno, -1756) farár