logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKojnok, Eduard

Tituly:

Mons., biskup

Životopisné dáta:

* 14. augusta 1933, Veľká Suchá, dnes Hrnčiarska Ves, okr. Poltár – † 27. októbra 2011, Rožňava

Životopis:

Po maturite r. 1952 v Lučenci ho prijali na štúdium teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde študoval v rokoch 1952-1956, za kňaza ho vysvätili 24. júna 1956 v Bratislave.
Najprv sa stal kaplánom v Brezničke, krátko nato nastúpil na dvojročnú vojenskú základnú službu, po nej pôsobil od r.1958 ako kaplán v Smolníku, od r. 1960 vo Veľkej nad Ipľom, v rokoch 1961-1964 v Hodejove, potom do r. 1967 opäť v Smolníku. V r. 1967 odišiel za špirituála do kňazského seminára v Bratislave, kde pre svoje nekompromisné postoje pôsobil iba jeden školský rok. Seminaristov sa snažil viesť v duchu a pravde, čo bolo v rozpore s vtedajším vedením štátnych i cirkevných úradov. Od r.1968 pôsobil opäť ako kaplán v Hnúšti a v Lučenci, neskôr ako administrátor farnosti v Hnúšti. V rokoch 1970-1977 bol kaplánom v Jaklovciach.
V r. 1977 sa stal správcom farnosti v Dolnej Strehovej, od r. 1982 v Gemerskej Polome, ktorú spravoval až do svojho vymenovania za biskupa Rožňavskej diecézy. Patril do vodcovskej skupiny kňazov tejto diecézy, ktorá usmerňovala jej chod počas spravovania kapitulnými vikármi. Mal veľa priateľov v kňazských radoch aj v iných diecézach, najmä na Spiši, často ich navštevoval a radil sa s nimi, napr. s J. Magom, J. Jarabom. Niekoľko rokov chodieval aj na stretnutia kňazov Spišskej diecézy pri príležitosti jubilejných rokov, rekolekcií či stretnutí kňazského spevokolu.
Pápež Ján Pavol II. ho 14. februára 1990 vymenoval za diecézneho rožňavského biskupa, konsekrovaný bol 18. marca 1990 v Rožňave. V Konferencii biskupov Slovenska niekoľko rokov pracoval v Komisii pre školstvo a kultúru, napokon pracoval v Komisii pre klérus a výchovu povolaní.
Vydal niekoľko publikácií: Cesta k trvalému šťastiu (Rožňava 1998), Myšlienky na Evanjeliá, homiletická príručka pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy, Jankov život a jeho pastorácia.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 355; Dian, D.: Výročie vysviacky biskupov. Duchovný pastier, r. 81, 2000, s. 128-129.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Breznička 1956 - - 1958 - - Kojnok, Eduard kaplán zákl. voj.sl.
Smolník 1958 - - 1960 - - Kojnok, Eduard kaplán
Veľká nad Ipľom 1960 - - 1961 - - Kojnok, Eduard kaplán
Hodejov 1961 - - 1964 - - Kojnok, Eduard kaplán
Smolník 1964 - - 1967 - - Kojnok, Eduard kaplán
Kňaz. seminára Bratislava 1967 - - 1968 - - Kojnok, Eduard špirituál
Hnúšťa 1968 - - 1970 - - Kojnok, Eduard správca farnosti
Jaklovce 1970 - - 1977 - - Kojnok, Eduard kaplán
Dolná Strehová 1977 - - - - - Kojnok, Eduard správca farnosti
Rožňavská diecéza 1990 - - 2011 - - Kojnok, Eduard biskup


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
877594Kojnok, EduardCirkevné dejiny1980?
1063285Kojnok, EduardCesta k trvalému šťastiu1995??
875880Kojnok, EduardCesta k trvalému šťastiu1998
716985Kojnok, EduardCesta k trvalému šťastiu. 2011