logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKocák, Michal (1880-1953)

Iné mená:

Kocák Michal

Tituly:

kňaz Banskobystrickej diecézy, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 26. septembra 1880, Gbely, okr. Skalica – † 29. septembra 1953, Ľubietová, poch. v Ladomerskej Vieske

Životopis:

Pochádzal zo Záhoria. Po ukončení štúdia teológie bol 27. júna 1903 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach, Kremnici, Detvianskej Hute a Beňuši. Od r. 1909 bol správcom farnosti v Hornej Mičinej, od r. 1914 farárom vo Vieske, kde sa v r. 1921 stal dekanom, v r. 1922 centrálnym správcom biskupských majetkov. V r. 1949 bol menovaný za honorárneho kanonika Banskobystrickej diecézy, v r. 1952 odišiel do dôchodku. Zomrel v Ľubietovej, pochovaný je v Ladomerskej Vieske.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
www.duchbb.wbl.sk/Pochovani-v-BBD.html
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrútky 1903 - - 1905 - - Kocák, Michal (1880-1953) kaplán
Kremnica 1905 - - 1907 - - Kocák, Michal (1880-1953) kaplán
Detvianska Huta 1907 - - 1908 - - Kocák, Michal (1880-1953) kaplán
Beňuš 1908 - - 1909 - - Kocák, Michal (1880-1953) kaplán
Horná Mičiná 1909 - - 1914 - - Kocák, Michal (1880-1953) správca farnosti
Ladomerská Vieska 1914 - - 1952 - - Kocák, Michal (1880-1953) farár dekan, 1922 centrálny správca biskup. majetkov, 1949 honor. kanonik
Ľubietová 1952 - - +1953 sept. 29. Kocák, Michal (1880-1953) dôchodok