logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKnihár, Ambróz

Iné mená:

Knihár Ambrosius.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Medzi rokmi 1561 – 1568 bol farárom v kostole sv. Štefana kráľa v Oslanoch. Tam v r. 1561 vykonal vizitáciu Juraj Konyafalvay, ktorý zaznamenal o farárovi, že ho vysvätil päťkostolský biskup Juraj v Bratislave. A celý ľud a obyvatelia ho chvália.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1561 - - 1581 - - Knihár, Ambróz farár