logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKnapík, Jozef (1955-2022)

Tituly:

ThDr., PaedDr., PhD.

Životopisné dáta:

* 15. decembra 1955, Vasiľov, okr. Námestovo – † 24. januára 2022, poch. vo Vasiľove

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol ordinovaný 10. júna 1979. V rokoch 1979-1981 bol kaplánom v Ružomberku, od 1. mája 1981 do 31. júla 1982 v Starej Ľubovni, od 1. augusta 1982 do 14. marca 1984 v Námestove, od 15. marca 1984 do 28. februára 1985 v Dolnom Kubíne. Od 1. marca 1985 bol správcom farnosti Zázrivá, v rokoch 1991-2005 správcom farnosti Bobrov. Od 1. októbra 2005 do 30. júna bol správcom farnosti Dlhá nad Oravou. Od 1. júla 2008 pôsobil v Krušetnici. Od 9. júla 2019 žil na dôchodku a vypomáhal ako výpomocný duchovný vo farnosti Babín. Zomrel na obojstranný zápal pľúc po dvojtýždňovom utrpení.
Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi slúžil 27. januára 2022 v Kostole sv. Jána a Pavla vo Vasiľove spišský emeritný biskup Andrej Imrich, homíliu predniesol dolnokubínsky dekan Ľubomír Pekarčík. Pohrebné obrady následne pokračovali na miestnom cintoríne, kde pochovali telesné ostatky zosnulého kňaza.

Pramene:

http://www.kforava.estranky.sk/clanky/knaj.html; Schematizmus Spišskej diecézy, internetový text;
https://zilina.zoznam.sk/zomrel-oblubeny-knaz-posledne-dni-zivota-stravil-v-umelom-spanku-na-plucnej-ventilacii/https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220124037; parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ružomberok 1979 07 01 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) kaplán
Stará Ľubovňa 1981 máj 1. - - - Knapík, Jozef (1955-2022) kaplán
Námestovo 1982 08 01 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) kaplán
Dolný Kubín 1984 03 15 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) kaplán
Zázrivá 1985 03 01 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) farský_administrátor
Bobrov 1991 03 01 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) farár
Dlhá nad Oravou 2005 okt. 1 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) farár
Krušetnica 2008 07 01 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) farár