logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKluch, Ján (1827-1902)

Iné mená:

Kluch Joannes

Životopisné dáta:

* 20. (25.) mája 1827, Kláštor pod Znievom, okr. Martin – † 11. decembra 1902, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1853 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Poli, Veľkých Uherciach, Detve, Prievidzi, Žarnovici, Brezne a Banskej Bystrici. V r. 1863 bol správcom farnosti v Starých Horách, od r. 1864 farárom v Španej Doline, kde aj zomrel. Bol to známy a obľúbený kňaz. Navštevovali ho význačné osobnosti.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1854 sp. - - - - Kluch, Ján (1827-1902) kaplán
Detva 1856 sp. - - - - Kluch, Ján (1827-1902) kaplán
Žarnovica 1858 sp. - - - - Kluch, Ján (1827-1902) kaplán
Banská Bystrica 1860 sp. - 1862 sp. - Kluch, Ján (1827-1902) kaplán
Špania Dolina 1864 - - 1902 - - Kluch, Ján (1827-1902) farár
Staré Hory 1864 - - 1864 - - Kluch, Ján (1827-1902) administrátor