logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlucha, Rudolf

Životopisné dáta:

* 22. januára 1909, Prievidza – † 1984, Kľak, okr. Žarnovica

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol 21. februára 1932 vysvätený za kňaza. Od r. 1933 pôsobil v dedinke Kľak, ktorá veľmi trpela v časoch Povstania. V tzv. Krvavú nedeľu 21. januára 1945 zachránil ľudí od istej smrti, pretože ovládal nemčinu. Obyvateľov totiž Nemci nahnali do stredu dediny pred rozostavané guľomety. Mala sa konať masová poprava už omdlievajúcich a plačúcich nevinných ľudí, ktorí prosili nebesá o záchranu najmä svojich detí. Tento obetavý kňaz nemeckých vojakov svojou nemčinou presviedčal, aby nevraždili týchto nevinných ľudí, pretože on svojich veriacich v tejto najstrašnejšej chvíli v ich živote neopustí a chce zomrieť s nimi. Jeho presviedčaním sa táto nesmierne krutá chvíľa oddialila. Keď už kňaz dával svojim veriacim posledné požehnanie, v diaľke bolo počuť motorku na nej bieloodenec so skríženým čiernym samopalom na hrudi, hlasno kričal „ Halt, halt – nestrieľať!“ Ovec bola vypálená, a občanov evakuovali.
Je pochovaný na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 46; internetový zdroj

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detvianska Huta 1932 - - 1933 - - Klucha, Rudolf kaplán voj. zákl. sl.
Kľak 1933 - - +1984 - - Klucha, Rudolf administrátor, farár
Horné Hámre 1944 - - 1947 - - Klucha, Rudolf excurrendo