logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlubert, Štefan

Tituly:

kazateľ, historik umenia, fotograf

Životopisné dáta:

* 17. novembra 1919, Spišská Nová Ves – † 31. mája 1986, Levoča, poch. v rodisku

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá začal v Spišskej Novej Vsi, posledné tri roky zakončil v Rožňave maturitou. V rokoch 1938-1943 študoval teológiu v Spišskej Kapitule, za kňaza ho vysvätili 13. júna 1943.
Pôsobil ako kaplán v Kežmarku, krátko v Poprade a v r. 1946 v Zubrohlave. V r. 1946 začal študovať medicínu v Bratislave. Nedokončil ju, pretože ho v r. 1949 zaistili. V procese pred štátnym súdom bol oslobodený, ale hneď ho poslali do tábora nútených prác v Novákoch, Ilave a v Trenčíne (v r. 1950 ho internovali v Mučeníkoch, dnes Močenok). V r. 1951 sa stal kaplánom v Spišskej Novej Vsi, potom správcom farnosti v Ľubici a od r. 1953 v Levoči.
Celý život zasvätil Bohu, Cirkvi a ľuďom, o ktorých sa otcovsky staral a pritom sa opieral o silnú ochranu Panny Márie. Bol otvoreným kultúrnym človekom, výborným kazateľom, dával kňazom exercície. Za mimoriadne ťažkých podmienok každoročne organizoval levočskú púť, z ktorej sa stalo masové vyznanie viery desaťtisícov katolíkov počas komunistického režimu. Mal blízky vzťah k umeniu. Spolupracoval s pamiatkovými ústavmi a s reštaurátormi, dal zreštaurovať veľkú časť interiéru Chrámu sv. Jakuba v Levoči, ale aj všetky filiálne kostoly. Zaoberal sa dejinami umenia a publikoval z nich mnohé články v Katolíckych novinách a kalendároch Spolku sv. Vojtecha, ale aj odborné štúdie (napr. Ikonografické poznámky k dvom levočským dielam Majstra Pavla, 1969), je spoluautorom turistického sprievodcu Levoča (1963, 1966). Bol zanieteným fotografom a stovky jeho fotografií ilustrovali Katolícke noviny. Napriek ustavičnému sledovaniu mal veľmi pozitívny vplyv na mnohých spolubratov-kňazov. Po ňom pomenovali jedno námestie v Levoči. Jeho životom a dielom sa zaoberá viacero seminárnych, diplomových a dizertačných prác.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 238; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 681-682.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kežmarok 1943 - - 1946 - - Klubert, Štefan kaplán
Poprad 1946 - - 1946 - - Klubert, Štefan kaplán
Zubrohlava 1946 - - 1947 - - Klubert, Štefan kaplán
1947 - - 1951 - - Klubert, Štefan mimo pastorácie
Ľubica 1951 - - 1953 - - Klubert, Štefan správca farnosti
Levoča 1953 - - 1986 - - Klubert, Štefan správca farnosti


Stručná bibliografia:

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
385069Dlugoš, FrantišekŠtefan Klubert 1919_1986. Kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. 2009