logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlimo, Ján (Rišňovce, -1772)

Iné mená:

Klimó Joannes. Klimo Ján

Životopisné dáta:

† 24. decembra 1772, Rišňovce, okr. Nitra

Životopis:

27. októbra 1762 bol poslaný za kaplána do Čachtíc. Nato bol 30. mája 1765 ustanovený za farára v Turčianskej Svätej Mare čiže Socovciach. Odtiaľ prešiel 15. septembra 1766 do Rišňoviec. Tam od r. 1770 postavil za 3000 florénov nový kostol s prácou farníkov, ktorý bol dokončený a požehnaný v r. 1775, až po jeho smrti. Nesmrteľný v diele.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čachtice 1762 okt. 27. 1765 máj 30. Klimo, Ján (Rišňovce, -1772) kaplán
Socovce 1765 máj 30. 1766 sept. 15. Klimo, Ján (Rišňovce, -1772) farár
Rišňovce 1766 sept. 15. +1772 dec. 24. Klimo, Ján (Rišňovce, -1772) farár