logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlein, Vojtech

Iné mená:

Klein Adalbertus Josephus

Tituly:

náboženský publicista, redaktor

Životopisné dáta:

* 20. októbra 1904, Dojč, okr. Senica – † 27. septembra 1964, Šaľa

Životopis:

Štúdium teológie absolvoval v Trnave a Nitre. Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1927 v Trnave.
Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Radošovciach, kde založil katolícky kruh a vybudoval katolícky dom. Jeho ďalšími kaplánskymi stanicami boli od r. 1928 Banská Štiavnica, 1929 Zlaté Moravce, od r. 1930 Topoľčany. V r. 1931 získal kvalifikáciu profesora náboženstva. Všade sa zapájal do spolkového života. V r.1932 sa stal kaplánom vo farnosti Bratislava-Nové mesto a od r. 1937 tu pôsobil ako profesor náboženstva. Ako delegát Pax Romana sa zúčastnil na zjazde v Luxemburgu. V r. 1941 ho vymenovali za správcu farnosti v Jelšovciach. Od r. 1947 pôsobil ako profesor náboženstva v Galante, potom sa stal správcom farnosti v Senci, kde bol zároveň zástupcom dekana seneckého dekanátu.
V r. 1949 sa pridal k schizmatickej katolíckej akcii a neskôr sa angažoval v Mierovom hnutí katolíckych duchovných. V r. 1952 prišiel za administrátora do Veľkých Janíkoviec. V r. 1959 ho vymenovali za asesora a r. 1960 za správcu farnosti v Šali.
Ako zodpovedný redaktor sa angažoval v niekoľkých katolíckych časopisoch. V rokoch 1936-1938 bol redaktorom mesačníka Bratislavský katolík, vestníka bratislavských katolíckych farských úradov, v rokoch 1934-1935 členom redakčného kruhu mládežníckeho časopisu Plameň, v rokoch 1934-1938 redaktorom mesačníka Srdiečko, detskej prílohy časopisu Caritas. Do uvedených časopisov prispieval informatívnymi a poučnými článkami. Prispieval aj do denníkov Slovák a Lidové listy. V 30tych rokoch pracoval ako krajinský predseda Ligy svätováclavskej pre Slovensko.
Zaslúžil sa o vydanie publikácie K. Kroftu Vývin národného povedomia u Čechov a Slovákov (Praha 1935).

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 157; Katolícke noviny, r. 79, 1964, č. 41.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radošovce 1927 - - 1928 - - Klein, Vojtech kaplán
Banská Štiavnica 1928 po - 1929 - - Klein, Vojtech kaplán
Zlaté Moravce 1928 po - 1929 - - Klein, Vojtech kaplán
Nitra 1929 - - 1930 - - Klein, Vojtech -
Topoľčany 1930 - - 1931 - - Klein, Vojtech kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1932 - - 1937 - - Klein, Vojtech kaplán
Jelšovce 1941 - - 1947 - - Klein, Vojtech farár
Galanta 1947 - - 1952 - - Klein, Vojtech profesor
Senec 1948 - - 1952 - - Klein, Vojtech administrátor
Janíkovce 1952 - - 1959 - - Klein, Vojtech správca farnosti
Šaľa 1960 - - 1964 - - Klein, Vojtech správca farnosti


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
2169Pútnik cyrilometodejský19455Vojtech Klein, profesor. Idea cyrilometodejská