logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlein, Ján (Zvolen, 1534)

Iné mená:

Klein Ján.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Pochádzal z Banskej Štiavnice. Najprv bol farárom v Belej. Odtiaľ ho Krištof Thurn prefekt povolal v r. 1534 do Zvolena. V r. 1537 sa chcel dostať do Štiavnice, čo sa však neuskutočnilo. 1538 sa stal farárom v Kremnici. 1542 odišiel do Krupiny, kde však bol len pol roka a vrátil sa. V Kremnici mal na začiatku týždenný plat 1 zl, neskoršie 1,5 zl, keď sa vrátil z Krupiny, 2 zl. 14. mája 1547 sa objavuje ako „Hans Klein der Zeit Pfarrherr bei der Kirche Catharina auf der Kremnitz.“ Bol už nasledovníkom novotárov.

Pramene:

Kachelmann, Geschichten der Bergstädte III, 155; Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 308; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Matunák CDK

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolen 1534 sp. - - - - Klein, Ján (Zvolen, 1534) farár
Kremnica 1547 máj 1. - - - Klein, Ján (Zvolen, 1534) farár
Veľké Pole 1786 - - 1791 - - Klein, Ján (Zvolen, 1534) farár