logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKleinhans, Ignác (1813-1876)

Tituly:

dištriktuálny dekan, školský inšpektor

Životopisné dáta:

* 18. marca 1813 – † 2. septembra 1876, Kunešov, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1837 vysvätený za kňaza.Bol kaplánom v Nitrianskom Pravne a Handlovej. V r. 1839 sa stal prefektom seminára, v r. 1840 katedrálnym kazateľom. Od r. 1841 pôsobil v Krahuliach, najprv ako kaplán, od r. 1847 ako farár. Od r. 1852 bol farárom v Kunešove, kde sa v r. 1858 stal honorárnym dekanom, v r. 1859 dištriktuálnym dekanom. Od r. 1867 bol biskupským komisárom pri reálke v Kremnici.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianske Pravno 1838 sp. - - - - Kleinhans, Ignác (1813-1876) kaplán
Veľké Pole 1842 sp. - - - - Kleinhans, Ignác (1813-1876) kaplán
Krahule 1847 - - 1852 - - Kleinhans, Ignác (1813-1876) farár
Kunešov 1849 - - 1877 - - Kleinhans, Ignác (1813-1876) administrátor, farár