logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlasz, Augustín

Iné mená:

Klasz Augusztinus

Životopisné dáta:

* 30. apríla 1880 – † 11. apríla 1945

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 30. apríla 1880 Ujkér (HU). Vysvätený bol 25. júna 1904, kaplán Kamenný Most, 1906 katechéta Budapešť, 1907 kaplán Tvrdošovce. 1915 farár Veľká Čalomija, 1925 dekan, 1929 administrátor Pribeta, čoskoro farár. Zomrel 11. apríla 1945, vo veku 65 r. a 41 r. kňazstva. Viac informácii zatiaľ nemáme.

Pramene:

Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
Schem. 1915, 1947

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kamenný Most 1904 jún 25. 1906 - - Klasz, Augustín kaplán
Budapešť 1906 - - 1907 - - Klasz, Augustín katechéta
Tvrdošovce 1907 - - 1915 - - Klasz, Augustín kaplán
Veľká Čalomija 1915 - - 1929 - - Klasz, Augustín farár 1925 dekan
Pribeta 1929 - - 1945 - - Klasz, Augustín farár