logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlasovský, Štefan

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 16. augusta 1910, Homestead, PA, USA – † 9. septembra 1985, Zemplínsky Klečenov, okr. Trebišov

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 21. júna 1934, potom pôsobil ako kaplán v Stropkove, Ruskove, v r. 1935 v Sabinove, v r. 1936 v Bardejove. V r. 1937 sa stal administrátorom farnosti v Hrubove, v r. 1939 v Udavskom. V r. 1950 ho nespravodlivo odsúdili a uväznili za „reakčnú“ činnosť. V rokoch 1950-1952 bol internovaný v Močenku. Po prepustení pôsobil ako administrátor vo Veľkej Domaši, v Nižnom Hrušove, od r. 1958 bol správcom miestnej kaplánskej stanice vo Svinici. V r. 1976 ho znovu odsúdili na šesť mesiacov, po prepustení žil na dôchodku v Zemplínskom Klečenove.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 68; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 173; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 100.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stropkov 1934 - - 1934 po - Klasovský, Štefan kaplán
Ruskov 1934 po - 1935 - - Klasovský, Štefan kaplán
Sabinov 1935 - - 1936 - - Klasovský, Štefan kaplán
Bardejov 1936 - - 1939 - - Klasovský, Štefan kaplán
Udavské 1939 - - 1950 - - Klasovský, Štefan správca farnosti
1950 - - 1952 - - Klasovský, Štefan mimo pastorácie
Nižný Hrušov 1952 - - 1958 - - Klasovský, Štefan správca farnosti
Svinica 1958 - - 1976 - - Klasovský, Štefan správca farnosti
v Zempl. Klečenove 1976 - - - - - Klasovský, Štefan na dôchodku