logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKiška, Ladislav

Iné mená:

pôvodne Kýška, Ladislav

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 8. decembra 1922, Strážov, súčasť Žiliny – † 19. júla 2012, Nitra

Životopis:

Pôvodne používal priezvisko Kýška, ale neskôr si ho zmenil na Kiška. Po absolvovaní teologických štúdií v Biskupskom kňazskom seminári sv. Ladislava kráľa v Nitre prijal 6. mája 1950 kňazské svätenie a stal sa kaplánom v Krásne nad Kysucou. Ešte v tom istom roku však nastúpil na základnú vojenskú službu – v pomocných technických práporoch (PTP). Po návrate v roku 1954 sa stal kaplánom v Považskej Bystrici. V roku 1956 sa stal kaplánom v Košeci a v roku 1957 vo Farnosti Nitra-Dolné mesto. V roku 1961 sa stal správcom farnosti v Rosine, ale už v roku 1962 bol zasa kaplánom, a to v Kysuckom Novom Meste. V roku 1963 sa stal správcom farnosti v Zákopčí, v r. 1968 v Trenčianskej Turnej a v roku 1976 v Červenom Kameni. V roku 1980 mu udelili titul čestného dekana. Od apríla 1984 spravoval farnosť v Lednických Rovniach a od októbra 1985 v Dubnici nad Váhom. Napokon v roku 1990 sa stal farárom v Jarku, kde pôsobil do roku 2001. V roku 1999 ho vymenovali za kanonika a za trenčianskeho archidiakona. V roku 2001 odišiel do starobného dôchodku a žil v Nitre. V roku 2004 - 2009 bol cirkevným sudcom, a v r. 2008 na odpočinku ChD Beckov.
Zomrel po dlhej chorobe. Pohrebné obrady so svätou omšou vykonal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák v nedeľu 27. júla 2012 v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Po skončení svätej omše ho pochovali v kanonickej krypte na Nitrianskom hrade.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 154; Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 155., Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno nad Kysucou 1950 - - 1954 - - Kiška, Ladislav kaplán voj. zákl. sl.
Považská Bystrica 1954 - - 1956 - - Kiška, Ladislav kaplán
Košeca 1956 - - 1957 - - Kiška, Ladislav kaplán
Nitra (dolné mesto) 1957 - - 1961 - - Kiška, Ladislav kaplán
Rosina 1961 - - 1962 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
Kysucké Nové Mesto 1962 - - 1963 - - Kiška, Ladislav kaplán
Zákopčie 1963 - - 1968 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
Trenčianska Turná 1968 - - 1976 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
Červený Kameň 1976 - - 1984 apríl - Kiška, Ladislav správca farnosti 1980 čest. dekan
Lednické Rovne 1984 apríl - 1985 okt. - Kiška, Ladislav správca farnosti
Dubnica nad Váhom 1985 okt. - 1990 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
Jarok 1990 - - 2001 - - Kiška, Ladislav správca farnosti 1999 kanonik, trenčiansky archidiakon
Nitra 2001 - - 2008 - - Kiška, Ladislav dôchodok 2004-2009 sudca cirkevného súdu
Beckov 2008 - - +2012 júl 19. Kiška, Ladislav dôchodok CHD