logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKiš, Imrich

Iné mená:

Kiss Emericus.

Životopisné dáta:

† 28. júla 1776, Pribeta, okr. Komárno

Životopis:

V mesiaci marci 1753 bol poslaný za kaplána v Zbehoch, 4. októbra 1754 do Nových Zámkoch. 20. septembra 1757 bol ustanovený za farára v Janíkovciach. Odtiaľ prešiel 20. júna 1758 do Pribety. V r. 1774 kostol zasiahol blesk, poškodil pozlátenie sedes. Tam aj zomrel, je pochovaný v krypte kostola.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Janíkovce 1757 sept. 20. 1758 jún 20. Kiš, Imrich farár
Pribeta 1758 jún 20. +1776 júl 28. Kiš, Imrich farár