logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKišiday, Juraj

Tituly:

osvetový a kultúrny pracovník, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 23. novembra 1910, Košická Belá, okr. Košice-okolie – † 9. júna 1968, Sobrance

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v Košiciach. Kňazskú vysviacku prijal 9. februára 1933. V pastorácii pôsobil ako kaplán v Zborove, Bardejove, v rokoch 1934-1938 v Prešove. V r. 1938 sa stal administrátorom farnosti v Brezovici nad Torysou, v r. 1939 v Toryse a Šarišských Dravciach, v r. 1941 vo farnosti Hamborek. Od r. 1942 bol zároveň školským inšpektorom, od r. 1944 vicedekanom, po roku dekanom. V miestach svojich pôsobísk zakladal a viedol náboženské a kultúrne spolky. Napríklad v Prešove viedol mariánsku kongregáciu a v r. 1940 bol miestnym moderátorom Katolíckej akcie. Prispieval článkami do regionálnej tlače. Bol považovaný za najreakčnejšieho
duchovného v Prešovskom kraji, ktorý poburuje a štve veriacich. V relácii zo 4. 6. 1950 bol uvedený na prvom mieste medzi reakčnými duchovnými v Prešovskom kraji, bol považovaný za krajne reakčného kňaza, ktorý poburuje a štve veriacich. Zatkli ho 16. mája 1950. V rokoch 1950-1952 bol väznený za protištátnu činnosť. Po návrate z väzenia sa v r. 1952 stal administrátorom v Stropkove, v rokoch 1959-1964 pôsobil v Parchovanoch v okrese Trebišov, od r. 1964 v Remetských Hámroch.

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 155; Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis et Satmariensis. Košice 1948, s. 89; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 173; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 100.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zborov 1933 - - 1933 - - Kišiday, Juraj kaplán
Bardejov 1933 - - 1934 - - Kišiday, Juraj kaplán
Prešov 1934 - - 1938 - - Kišiday, Juraj kaplán
Brezovica 1938 - - 1950 - - Kišiday, Juraj administrátor
1950 - - 1952 - - Kišiday, Juraj zadržaný
Stropkov 1952 - - 1959 - - Kišiday, Juraj administrátor
Parchovany 1959 - - 1964 - - Kišiday, Juraj administrátor
Remetské Hámre 1964 - - 1968 - - Kišiday, Juraj administrátor