logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKincel, Michal

Iné mená:

Kinczel Michael. Kincel Michal. Kinceľ Michal.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

1. septembra 1697 bol ustanovený za farára v Zlatých Moravciach. Tam pôsobil až do marca 1699. 11. júla 1702 bol ustanovený v Turčianskom Svätom Petre, kde pracoval až do r. 1704.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zlaté Moravce 1697 sept. 1. 1702 - - Kincel, Michal farár
Turčiansky Peter 1702 júl 11. 1704 - - Kincel, Michal farár