logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKianička, Stanislav

Iné mená:

Klerik, Prítomný; značky: S. K., sk., -sk-, St. K., Kianička Stanislav

Tituly:

kazateľ, náboženský spisovateľ a prekladateľ

Životopisné dáta:

* 11. novembra 1873, Turčiansky Svätý Martin – † 7. decembra 1940, Valča, okr. Martin

Životopis:

Pochádzal z rodiny obuvníka. Bol najstarším z ôsmich detí. Po vychodení ľudovej školy v r. 1886 študoval na meštianskej škole v Turčianskom Svätom Martine, potom na gymnáziu v diecéznom seminári v Banskej Bystrici. V r. 1897 bol vysvätený za kňaza.
Pôsobil ako kaplán v Medzibrode, Veľkom Poli, Veľkých Uherciach, Bojniciach, Trubíne, Kremnici. Od r. 1903 bol farárom v Necpaloch, od r. 1914 vo Valči. Pred prevratom pracoval v Zičiho Krajinskej katolíckej ľudovej strane. Po r. 1918 sa stal predsedom župnej organizácie Slovenskej ľudovej strany v Turci aj predsedom Tovarišského spolku v Kremnici, starostom Orla a funkcionárom viacerých náboženských spolkov.
Prispieval najmä do periodík: Posol Božského Srdca Ježišovho (1921-1939), Kráľovná svätého Ruženca (1921-1937), Pútnik svätovojtešský (1935-1937), Katolícke kázne, Kazateľňa a Katolícke noviny.
Bol šíriteľom úcty k Oltárnej sviatosti a mariánskej úcty. Najznámejšou sa stala jeho knižka Životopis svätého Alfonza z Gonzagy (Trnava 1901, 2. vyd. 1905).
Jeho preklady: Liguori, A. M. de: Návštevy prevelebnej Sviatosti oltárnej (Trnava 1904); Künzle, J.: Kázne o prevelebnej Sviatosti oltárnej (Ružomberok 1907); Rohner, B.: Život najblahoslavenejšej Panny Márie (Trnava 1904, 2. vyd. 1908); Walser, I.; Päť hodín pred velebnou Sviatosťou (Trnava 1910); Kázne Jana Rychlovského 1-2 (Martin 1924-1925); Bourdonová, M.: Valéria. Historická poviedka (Trnava 1934); Waal, A. de: Svet a múdrosť (Trnava 1934); Copus, J.: Lazár, priateľ Krista Pána (Trnava 1935).

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi, Bratislava 1936, s. 154; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 78.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1903 - - 1914 - - Kianička, Stanislav farár
Valča 1914 - - 1940 - - Kianička, Stanislav farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943221Kianička, StanislavSvätý rok1901
943222Kianička, StanislavŽivotopis svätého Alfonza z Gonzagy1901
408922Kianička, StanislavŽivot blahoslavenej Márie Krescencie z Kaufbeuren, člena tretieho rádu sv. Františka1902
943223Kianička, StanislavŽivotopis svätého Alfonza z Gonzagy1905
943224Kianička, StanislavVia Dolorosa1911

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1063692Alfonso Maria de LigorioNávštevy prevelebnej sviatosti oltárnej na každý deň mesiaca1904
1063694Rohner, BeatŽivot najblahoslavenejšej Panny Márie1904
420124Künzle, JánPäť hodín pred velebnou Sviatosťou1904
1063693Künzle, J.Kázne o prevelebnej Sviatosti oltárnej 1907
395462Rohner, BeatŽivot najblahoslavenejšej Panny Márie1908
891795Alfonso Maria de LigorioNávštevy prevelebnej sviatosti oltárnej na každý deň mesiaca1924
888987Rychlovský, Jan,1752-1811Kázne Jána Rychlovského, pražského kanonika metropolitného chrámu, svätiaceho biskupa, doktora svätých písem atď. 1. sväzok.1924
741466Rychlovský, Jan,1752-1811Kázne Jána Rychlovského, pražského kanonika metropolitného chrámu, svätiaceho biskupa, doktora svätých pisem atď. 2. sväzok.1925
418084Copus, J.E.Lazar, priateľ Krista Pána1935
891798Alfonso Maria de LigorioNávštevy Prevelebnej sviatosti Oltárnej na každý deň mesiaca1935

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39442Posol božského Srdca Ježišovho19144Stanislav Kianička Ó, poďte k Nemu!
40429Posol božského Srdca Ježišovho191511Stanislav Klanička Vo víre války.
40421Posol božského Srdca Ježišovho191512Stanislav Kianička Hladajme pomoc u svätostánku.
40338Posol božského Srdca Ježišovho19159Stanislav Kianička Božské Srdce a vojna.
2560Kráľovná svätého ruženca19166Stanislav Kianička Radostný Ruženec počas války.
40167Posol božského Srdca Ježišovho191610Stanislav Kianička. Isté útočište.
40220Posol božského Srdca Ježišovho191612Stanislav Kianička. Manna. Vernosť z lásky.
39977Posol božského Srdca Ježišovho19162Stanislav Kianička. Krížom ku koncu.
39983Posol božského Srdca Ježišovho19162Stanislav Kianička. Päť pomocníkov vo válečných časoch.
40118Posol božského Srdca Ježišovho19169Stanislav Kianička. Najvážnejšia otázka.
40450Posol božského Srdca Ježišovho19172Stanislav Kianička Bojom k víťazstvu.
40513Posol božského Srdca Ježišovho19173Kianička Stanislav Nový základ.
40472Posol božského Srdca Ježišovho19178Stanislav Kianička Nové stĺpy spoločenského poriadku.
39593Duchovný pastier19185Stanislav Kianička. PRVOPRiJÍMAJÚCIM.
39215Duchovný pastier19189-10Stanislav Kianička REČ PRI UVÁDZANÍ DO FARSKÉHO ÚRADU
40871Posol božského Srdca Ježišovho19186Stanislav Kianička Nová láska.
40856Posol božského Srdca Ježišovho19187Stanislav Kianička Nová láska.
40858Posol božského Srdca Ježišovho19187Stanislav Kianička Pán Ježiš dokázal lásku k nám utrpením.
40837Posol božského Srdca Ježišovho19184Stanislav Kianička Nový spoločenský poriadok.
39142Kráľovná svätého ruženca19276Stanislav Kianička. Poďme, klaňajme sa!
39143Kráľovná svätého ruženca19276Stanislav Kianička. Vernosť sviatostného Pána Ježiša.
41545Kráľovná svätého ruženca19282Stanislav Kianička. Nedostačí plniť len niektorý zákon boží.
41956Kráľovná svätého ruženca19284Stanislav Kianička. „Náboženstvo je vecou súkromnou."
42239Kráľovná svätého ruženca19286Stanislav Kianička. Ku sviatku najsvätejšej Trojice.
42261Kráľovná svätého ruženca19287-8Stanislav Kianička. „Kňaz patrí len do kostola."
39051Svätá rodina19293(Podľa Fr. Janovského.) Stanislav Knianička. Katolícke rodiny, ctite si vieru !
39055Svätá rodina19293Podľa Jána Drábeka. Stanislav Kianička. Konajme nepatrné dobré a záslužné skutky !
38782Svätá rodina192911Stanislav Kianička. Na slávnosť Všech Svätých.
38794Svätá rodina192911(Stanislav Kianička. S klesaním náboženstva klesá i časný blahobyt.
51533Hlasy z domova193011Stanislav Kianička Panna Maria je prostrednicou medzi nebom a zemou.
51588Hlasy z domova19303Stanislav Kianička Znakom terajšieho času je neposlušnosť.
51567Hlasy z domova19304Stanislav Kianička Boha môžeme shliadať v prírode.
51545Hlasy z domova19308Stanislav Kianička S kresťanstvom stojí a padá šťastie národov.
51558Hlasy z domova19308Stanislav Kianička Panna Maria je pomocnica ľudí.
43691Kráľovná svätého ruženca193012St. K. Panna Mária, matka Božia, matka naša.
51622Hlasy z domova19315Stanislav Kianička Dejiny úcty mariánskej.
41982Kráľovná svätého ruženca19317-8St. K. Úcta blahosl. Panny Márie je starodávna.
41963Kráľovná svätého ruženca193112Stan. K. Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
41970Kráľovná svätého ruženca193112Stanislav Kianička. Na Vianoce.
50058Hlasy z domova19328Stanislav Kianička. Katolícky kňaz.
42860Kráľovná svätého ruženca19322St. K. Sv. Andrej Korsini. (Pre rodičov i deti.)
43213Kráľovná svätého ruženca19325S.K. Ako povstaly prosebné prôvody a na čo sa konajú?
43218Kráľovná svätého ruženca19325St.K. Soslanie Ducha Svätého.
43221Kráľovná svätého ruženca19325St. K. Slávnosť Božieho Tela.
46035Kráľovná svätého ruženca193210.St. K. Námietky proti sv. Ružencu.
46038Kráľovná svätého ruženca193210.St. K. Svätý František z Assisi vzorom pre každého.
46049Kráľovná svätého ruženca193210.St. K. Matka Božej milosti.
45159Kráľovná svätého ruženca19324St. K. Zvestovanie Panny Márie.
45534Kráľovná svätého ruženca19327St. K. Rodičia Panny Márie.
45544Kráľovná svätého ruženca19328-9St. K. Zdravas' Mária!
45552Kráľovná svätého ruženca19328-9St. K. Nanebovzatie Panny Márie.
45556Kráľovná svätého ruženca19328-9St. K. Narodenie blahoslavenej Panny Márie.
45560Kráľovná svätého ruženca19328-9St. K. Matka Kristova.
52537Hlasy z domova19338Upravil St. Kianička Ctnosti srdca Panny Márie
38960Svätá rodina19331Stanislav Kianička. Naše Trojhviezdie.
43130Kráľovná svätého ruženca193310St. K. Ruženec je modlitba jednoduchá a osožná.
43138Kráľovná svätého ruženca193310St. K. Sv. František z Asisi vzorom pre každého na konci života.
42067Kráľovná svätého ruženca19334Stan. K. Radost Panny Márie pri zmŕtvychvstaní Kristovom
43094Kráľovná svätého ruženca19336St. K. Na srdci Pánovem.
44875Svätá rodina19346-7Stanislav Kianička. Kresťanská matka.
42170Kráľovná svätého ruženca19341St.K. V novom roku buďme živým obrazom Kristovým!
42177Kráľovná svätého ruženca19341St. K. Poučenie o pokoji na Vianoce.
42045Kráľovná svätého ruženca19348-9St. K. Smrť Panny Márie.
42049Kráľovná svätého ruženca19348-9St. K. NÁŠ KOSTOLÍCEK.
42053Kráľovná svätého ruženca19348-9St. K. Sláva kríža Kristovho
42300Kráľovná svätého ruženca193412St. K. Panne Nepoškvrnenej.
42308Kráľovná svätého ruženca193412St. K. Narodil sa Kristus Pán !
42309Kráľovná svätého ruženca193412St. K. Na Vianoce.
52032Kráľovná svätého ruženca19344St. K. Svätá Panna panien.
52037Kráľovná svätého ruženca19344St. K. Utrpenie Panny Márie
51981Kráľovná svätého ruženca19347St. K. Svätými Cyrilom a Metódom
51982Kráľovná svätého ruženca19347St. K. Panno mocná.
51988Kráľovná svätého ruženca19347K. St. Panna Maria, matka dobrej rady.
46052Kráľovná svätého ruženca19351Stanislav Kianička. Ako budeme šťastní v Novom roku?
46058Kráľovná svätého ruženca19351St. K. Starosť o dietky.
46528Kráľovná svätého ruženca193510St. K. K slávnosti Ružencovej.
46530Kráľovná svätého ruženca193510S. K. Môj Ruženec.
46557Kráľovná svätého ruženca193511St. K. Matka najčistejšia.
46559Kráľovná svätého ruženca193511St. K. Deň všech verných dušičiek.
46565Kráľovná svätého ruženca193511St. K. Panna Mária je v nešťastí a zármutku jediná naša nádej.
46068Kráľovná svätého ruženca19353St. K. Svätý Jozef, oroduj za nás!
46012Kráľovná svätého ruženca19358-9.Stanislav Kianička. Srdce Panny Márie nás miluje.
46016Kráľovná svätého ruženca19358-9.St. K. Svätý Dominik.
46017Kráľovná svätého ruženca19358-9.St. K. Panna Mária Sňažná.
46026Kráľovná svätého ruženca19358-9.St. K. Meno Márie.
52411Hlasy z domova193611Stanislav Kianička Svet je divadlom a my sme hercami.
52318Hlasy z domova19369Stanislav Kianička Do neba vedie cesta utrpenia.
43662Kráľovná svätého ruženca19361St. K. Zjavenie Pána.
44078Kráľovná svätého ruženca193610St. K. Októbrové ruže.
44347Kráľovná svätého ruženca193611St. K. Sursum corda — Hore srdcia!
44359Kráľovná svätého ruženca193611St. K. Svätý Martin, biskup.
44383Kráľovná svätého ruženca193612St. K. Božie Narodenie.
44386Kráľovná svätého ruženca193612St. K. O Vianociach.
43711Kráľovná svätého ruženca19362St. K. Pravdivá udalosť zo života.
43719Kráľovná svätého ruženca19362St. K. Mária, naša nádej.
43685Kráľovná svätého ruženca19363St. K. Zvestovanie blahosl. Panny Márie.
43729Kráľovná svätého ruženca19364Stan. K. Radostná novina veľkonočná.
43734Kráľovná svätého ruženca19364St. K. Bolestná Matička.
43975Kráľovná svätého ruženca19365(Podľa dr. J. Záhradníka.) Stanislav Kianička. Uctime si Kráľovnú mája!
43981Kráľovná svätého ruženca19365Stanislav Kianička. Májová pobožnosť.
44015Kráľovná svätého ruženca19366-7St. K. Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci.
44045Kráľovná svätého ruženca19368-9Stanislav Kianička. Na Nanebovzatie Panny Márie.
44053Kráľovná svätého ruženca19368-9Stanislav Kianička. Narodenie blahoslavenej Panny Márie.
44470Kráľovná svätého ruženca19372St. K. Význam úcty mariánskej.
44512Kráľovná svätého ruženca19373Stanislav Kianička. Na Veľký piatok.
43456Kráľovná mája193911St. K. Pomáhajme dušiam v očistci!
42442Kráľovná mája19434St. K. JANIUS.
42361Kráľovná mája19435St. K. Kráľovnej mája.