logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKempný, Juraj

Tituly:

tajomník dištriktu

Životopisné dáta:

* 9. apríla 1887, Žilina – † 13. augusta 1949, Visolaje, okr. Púchov

Životopis:

Stredoškolské štúdiá absolvoval v Žiline a potom v Malom Biskupskom seminári Blahoslavenej Panny Márie Kráľovnenj neba v Nitre. Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári sv. Ladislava v Nitre. Kňazské svätenie prijal 3. júla 1911. Po vysviacke bol kaplánom v Pružine. V r. 1913 sa stal zastupujúcim administrátorom v Lúkach pod Makytou, v r. 1915 ho tam ustanovili za riadneho správcu. V r. 1916 sa stal správcom farnosti v Dohňanoch a zakrátko sa stal kaplánom v Nesluši. Odtiaľ ho povolali do vojenskej služby. Po návrate z vojenčiny sa v r. 1919 stal kaplánom v Starej Bystrici, v r. 1920 v Kysuckom Novom Meste a v r. 1923 v Trenčianskej Turnej. V r. 1924 zložil prosynodálne skúšky a stal sa správcom farnosti v Zliechove. V r. 1925 sa stal kaplánom v Rajci, v r. 1926 správcom farnosti vo Fačkove, kde ho o rok ustanovili za farára. V r. 1932 sa stal farárom vo Veľkom Rovnom. Popritom bol od r. 1934 aj duchovným rehoľníčok z Kongregácie milosrdných sestier svätého kríža v Dlhom Poli. Bol aj katechétom a predsedom Školskej stolice. V r. 1936 ho ustanovili za tajomníka Veľkobytčianskeho dištriktu. Dňa 1. marca 1942 sa vzdal funkcie a stal sa správcom farnosti Visolaje. Tam bol aj tajomníkom Pruštianskeho dištriktu. Zomrel na zápal pobrušnice. Po prevezení z Visolají ho do rodinného hrobu v Žiline 16. augusta pochoval nitriansky kanonik-magister osvp. Jozef Randík s asistenciou. Prítomných bolo dvadsať kňazov a prišli aj veriaci z Visolají. Nad hrobom sa za duchovenstvo s nebohým rozlúčil žilinský administrátor vdp. Teodor Smatana a za veriacich organista z Visolají.


Pramene:

Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 115; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pružina 1911 - - 1913 - - Kempný, Juraj kaplán
Lúky 1913 - - 1915 - - Kempný, Juraj interný administrátor
Lúky 1915 - - 1916 - - Kempný, Juraj administrátor
Dohňany 1916 - - 1916 - - Kempný, Juraj administrátor
Nesluša 1916 - - 1916 - - Kempný, Juraj kaplán
1916 - - 1919 - - Kempný, Juraj vojenský duchovný
Stará Bystrica 1919 - - 1920 - - Kempný, Juraj kaplán
Kysucké Nové Mesto 1920 - - 1923 - - Kempný, Juraj kaplán
Turná, 1923 - - 1924 - - Kempný, Juraj kaplán
Zliechov 1924 - - 1925 - - Kempný, Juraj administrátor
Rajec 1925 - - 1926 - - Kempný, Juraj kaplán
Fačkov 1926 - - 1932 - - Kempný, Juraj administrátor, farár
Veľké Rovné 1932 - - 1942 - - Kempný, Juraj farár
Visolaje 1942 - - 1949 - - Kempný, Juraj farár