logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKarkuš, Ján Jozef

Iné mená:

Karkus Joannes, Josephus. Karkus Joannes. Karkuš Ján; Karell, Joannes, Josephus

Životopisné dáta:

* 1683, Trubín – † 11. marca 1747, Trubín, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Teológiu ukončil štúdiom morálky a bol vysvätený 12. apríla 1710 na titul ostrihomského arcibiskupa. 16. mája toho roka bol ustanovený za farára vo Vieske a už v júni toho roka dostal nástupcu, sám prešiel do Jastrabej. Tam v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovics, ktorý o farárovi zaznačil, že má 30 rokov. Odtiaľ bol 22. augusta 1734 ustanovený v Trubíne, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1710 - - 1734 - - Karkuš, Ján Jozef farár
Ladomerská Vieska 1710 máj 16. 1710 jún - Karkuš, Ján Jozef farár
Lovčica - Trubín 1734 aug. 22. +1747 mar. 11. Karkuš, Ján Jozef farár