logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKárász, Imrich Kristián

Iné mená:

Kárász Emericus, Christisnus.

Životopisné dáta:

* 1655 – † po r. 1719

Životopis:

Teológiu absolvoval v Ríme. Bol vysvätený za misionára pre Uhorsko. 19. apríla 1685 bol ustanovený za farára v Piešťanoch. Odtiaľ prešiel v r. 1687 do Krupiny. 18. septembra 1690 bol ustanovený v Börzsöny. Odtiaľ už v decembri toho roka prešiel do Novej Bane. Tam bol ustanovený 2. decembra 1890. Nato sa 26. augusta 1699 oddelila miestna „kaplánia“ v meste Ostrihom, neskoršie Aquatica, tiež Štúrovo, Svätý Tomáš a Viridis Campus, teraz Szentgyörgymező. Tam v r. 1701 vykonal vizitáciu František Ján Jezerniczky, ktorý o farárovi zaznamenal toto: „46ročný, v duchovnej správe 17 rokov. Ovláda jazyk latinský, maďarský, slovenský, nemecký, francúzsky, taliansky, poľský, vlašský a rusínsky. Knihy má. Potrebuje väčšiu rozvážnosť a miernosť, aby sa zdržiaval vína. Treba, aby zmenil miesto a oddelil sa od spoločnosti vojakov.“ 7. decembra 1702 dostal nástupcu, 25. februára 1703 bol ustanovený v Meleku, kde pracoval až do r. 1706. Potom od r. 1718 do r. 1719 pôsobil v Koši.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Piešťany 1685 apr. 19. 1687 - - Kárász, Imrich Kristián farár
Krupina 1687 - - 1690 - - Kárász, Imrich Kristián farár
Börzsöny (Maďarsko) 1690 sept. 18. 1690 dec. - Kárász, Imrich Kristián farár
Nová Baňa 1690 dec. 2. 1699 aug. 24. Kárász, Imrich Kristián farár
Ostrihom II.(Maďarsko) 1699 aug. 26. 1702 - - Kárász, Imrich Kristián farár
Melek 1703 feb. 25. 1706 - - Kárász, Imrich Kristián farár
Koš 1718 - - 1719 - - Kárász, Imrich Kristián farár