logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKapray, Martin Rudolf

Iné mená:

Kapray Martinus, Rudolphus. Kapray Martinus. Kapray Martin Rudolf

Životopisné dáta:

* Lovčice, okr. Žiar nad Hronom – † 10. februára 1742, Horné Obdokovce, okr. Topoľčany

Životopis:

22. novembra 1721 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 28. októbra 1722 bol ustanovený za farára v Lúčkach a Kunešove. Nato od 24. februára 1725 v Žemberovciach. Tam v r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy. V r. 1739 odišiel. Hneď sa stal kaplánom v Horných Obdokovciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kunešov 1722 okt. 28. 1725 feb. - Kapray, Martin Rudolf farár
Žemberovce 1725 feb. 24. 1739 - - Kapray, Martin Rudolf farár