logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKandera Pavol, ThDr.

Tituly:

vysokoškolský pedagóg

Životopisné dáta:

* 21. mája 1936, Hronec, okr. Brezno

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave v rokoch 1956-1960. Za kňaza ho vysvätili 26. júna 1960 v Bratislave. Postupne sa stal kaplánom na mnohých miestach: v r. 1960 v Banskej Bystrici, v r. 1962 v Chrenovci, v r. 1964 v Krupine, v r. 1965 v Detve, r. 1966 v Novej Bani. V rokoch 1967-1968 bol z osobných dôvodov mimo pastorácie. Od r. 1968 účinkoval ako kaplán v Handlovej, v r. 1969 v Nitrianskom Pravne. V tom istom roku sa stal správcom farnosti v Uľanke. V rokoch 1972-1977 pôsobil ako správca farnosti v Beňuši, v rokoch 1977-1983 v Selciach, v rokoch 1983-1996 v Záhorskej Bystrici. Po dovŕšení šesťdesiatky odišiel do dôchodku do Ružomberka.
Popri pastoračnej činnosti postgraduálne študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, štúdiá ukončil doktorátom teológie v r. 1975. V rokoch 1983-1990 prednášal ako odborný asistent dogmatiku na tejto fakulte.
Je autorom viacerých pastorálno-dogmatických článkov v Katolíckych novinách, v Duchovnom pastierovi, ako aj skrípt dogmatiky pre poslucháčov teológie: Boh jediný a trojjediný, Boh Stvoriteľ, Boh Vykupiteľ.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 636-637.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1960 - - 1962 - - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
Chrenovec - Brusno 1962 - - 1964 - - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
Krupina 1964 - - 1965 - - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
Detva 1965 - - 1966 - - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
Nová Baňa 1966 - - 1967 - - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
1967 - - 1968 - - Kandera Pavol, ThDr. mimo pastorácie
Handlová 1968 - - 1969 - - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
Nitrianske Pravno 1969 - - 1969 po - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
Uľanka 1970 - - 1972 - - Kandera Pavol, ThDr. administrátor
Beňuš 1972 - - 1977 - - Kandera Pavol, ThDr. administrátor 1975 ThDr.
Selce 1977 - - 1983 - - Kandera Pavol, ThDr. administrátor
Záhorská Bystrica 1983 - - 1996 - - Kandera Pavol, ThDr. zastupujúci administrátor 1983-1990 odborný asistent dogmatiky CMBF Bratislava
Vajnory 1984 - 1990 - - Kandera Pavol, ThDr. administrátor
Ružomberok 1996 - - - - - Kandera Pavol, ThDr. dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020867Kandera Pavol, ThDr.Sociálne etika predexilových prorokov1975
943022Kandera Pavol, ThDr.Boh Stvoriteľ a Povýšiteľ.1992
943023Kandera Pavol, ThDr.Boh vykupiteľ:1992
943024Kandera Pavol, ThDr.De Deo uno et trino1992
1063087Kandera Pavol, ThDr.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky1996?