logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKamenský, Ján (1938-2019)

Tituly:

honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 13. júna 1938, Detvianska Huta, okr. Detva – † 13. februára 2019, Belušské Slatiny, poch. v Detvianskej Hute

Životopis:

Na štúdium teológie sa dostal až v r. 1968, po skončení štúdia bol 10. júna 1973 vysvätený v Bratislave za kňaza Banskobystrickej diecézy. Tri roky bol kaplánom v Bojniciach, od r. 1976 správcom farnosti Kamenec pod Vtáčnikom. 1976 – farský administrátor Kamenec pod Vtáčnikom. Od r. 1978 bol hospodárom a ceremoniárom Biskupského úradu v Banskej Bystrici. V r. 1990 sa stal notárom a advokátom Diecézneho cirkevného súdu a zároveň dekanom a farárom farnosti Banská Bystrica. V rokoch 1991 – 1993 bol farárom v Čiernom Balogu, od r. 1993 riaditeľom Pápežských misijných diel v Banskej Bystrici. V r. 1998 bol penzionovaný, v r. 1999 slúžil v pastoračnej službe v ilavskom Nápravnovýchovnom ústave a následne – penzionovaný v Dome sestier sv. Vincenta v Belušských Slatinách. V r. 2018 mu bol udelený titul honorárneho kanonika.
Pohrebná svätá omša bola slávená v piatok 15. februára 2019 vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie v Detvianskej Hute a následne bolo telo uložené do zeme na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1978; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1973 - - 1976 - - Kamenský, Ján (1938-2019) kaplán
Kamenec pod Vtáčnikom 1976 - - 1978 - - Kamenský, Ján (1938-2019) spravca farnosti
Banská Bystrica 1978 - - 1990 - - Kamenský, Ján (1938-2019) hospodár, ceremoniár BÚ
Banská Bystrica 1990 - - 1991 - - Kamenský, Ján (1938-2019) farár notár, advokát Diecézneho cirkev. súdu, dekan
Čierny Balog 1991 - - 1993 - - Kamenský, Ján (1938-2019) farár
Banská Bystrica 1993 - - 1998 - - Kamenský, Ján (1938-2019) riaditeľ Pápežských misijných diel
1998 - - 1999 - - Kamenský, Ján (1938-2019) dôchodok
Ilava 1999 - - 1999 po - Kamenský, Ján (1938-2019) duchovný Nápravnovýchovný ústav
Belušské Slatiny 1999 po - +2019 febr. 13. Kamenský, Ján (1938-2019) dôchodok dom sestier sv. Vincenta, r. 2018 titul honorárny kanonik