logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKamečánsky, Juraj

Iné mená:

Kamecsánszky Georgius.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Prievidze. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1712 stal bakalárom a v r. 1713 magistrom filozofie. Teológiu študoval v seminári Marianum. 26. júla 1715 bol ustanovený za farára vo Veľkých Uherciach. Potom 7. augusta 1718 v Horných Hámroch, kde 4. novembra 1723 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Uherce 1715 júl 26. 1718 aug. 7. Kamečánsky, Juraj farár
Horné Hámre 1718 aug. 7. 1723 - - Kamečánsky, Juraj farár