logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKalamen, Július

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 31. októbra 1913, Košeca, okr. Ilava – † 20. júna 1987, Dolná Mariková, okr. Považská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologického štúdia na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre bol 8. mája 1938 vysvätený v Nitre za kňaza. Bol kaplánom v Bošáci v rokoch 1938-1939, v Domaniži v rokoch 1939-1940, v r. 1940 v Ilave, Trenčianskej Turnej i Hornej Súči. V rokoch 1942-1943 bol v Orechovom pri Trenčíne, jeden rok v Močenku, od r. 1944 vo Varíne. V r. 1943 zložil prosynodálne skúšky. Od r. 1945 zastupoval v Dolnej Tižine, kde sa v r. 1946 stal správcom. V r. 1947 sa stal administrátorom v Ochodnici. V roku 1952 sa stal dištriktuálnym dekanom Dekanátu Kysucké Nové Mesto. Bol vysoko vzdelaný, vynikal ako výborný rečník. Bol veľmi ľudský, ale pritom nekompromisný. Pre svoje zásadné stanoviská musel z Ochodnice odísť. Prešiel do Klokočova, potom do Považskej Bystrice a v roku 1972 do Dolnej Maríkovej, kde zomrel.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 152; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 153; internetový zdroj.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošáca 1938 - - 1939 - - Kalamen, Július kaplán
Domaniža 1939 - - 1940 - - Kalamen, Július kaplán
Trenčianska Turná 1940 po - 1941 - - Kalamen, Július kaplán
Ilava 1940 - - 1940 po - Kalamen, Július kaplán
Horná Súča 1941 - - 1942 - - Kalamen, Július kaplán
Trenčín - Orechové 1942 - - 1943 - - Kalamen, Július kaplán
Močenok 1943 - - 1943 po - Kalamen, Július kaplán
Varín 1943 po - 1945 - - Kalamen, Július kaplán
Dolná Tižina 1945 - - 1947 - - Kalamen, Július správca farnosti
Ochodnica 1947 - - 1953 - - Kalamen, Július farár 1952 dištr. dekan kysucko-novo-mestský
Klokočov 1953 - - 1956 - - Kalamen, Július správca farnosti
Považská Bystrica 1956 - - 1971 - - Kalamen, Július správca farnosti
Prečin 1961 - - 1961 - - Kalamen, Július správca farnosti
Dolná Maríková 1972 - - +1987 jún 20. Kalamen, Július správca farnosti