logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKahay, Ján

Iné mená:

Kahay Ján

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 25. júna 1889, Horňany, okr. Trenčín – † 30. júna 1945, Medzibrod, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1912 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Oslanoch, Čiernom Balogu, Bojniciach a Brezne. Od r. 1915 bol správcom farnosti v Hornej Lehote, v r. 1923 farárom v Brezne, od r. 1924 farárom v Budči, pričom excurrendo spravoval aj farnosť v Bacúrove. V r. 1933 bol farárom v Žarnovici, od r. 1934 pôsobil v Medzibrode, najskôr ako administrátor, od r. 1940 ako farár, kde bol aj dekanom dištriktu. Zomrel na týfus.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Lehota 1915 - - 1923 - - Kahay, Ján farár
Žarnovica 1933 - - 1934 - - Kahay, Ján farár
Medzibrod 1934 - - 1946 - - Kahay, Ján farár