logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKadlec, Ján, SJ

Tituly:

misionár

Životopisné dáta:

* 24. januára 1927, Pobedim, okr. Piešťany – † 1. marca 2013, Piešťany, poch. v Pobedime

Životopis:

Základné vzdelanie získal v rodisku, dva roky študoval na hospodárskej škole v Novom Meste nad Váhom, potom pracoval doma na hospodárstve. V r. 1949 nastúpil na základnú vojenskú službu, pre jeho náboženský postoj ho poslali do uhoľných baní v Kladne, potom do Plznea Ostravy. Po skončení vojenskej služby sa pokúsil o útek do zahraničia, aby sa mohol stať kňazom. Chytili ho a odsúdili na nútené práce do Jáchymova. Druhý útek v januári 1953 sa mu podaril. Ostal v Rakúsku. V meste Stams dokončil stredoškolské štúdiá maturitnou skúškou, potom začal študovať teológiu v Innsbrucku. Štúdiá prerušil, lebo 7. septembra 1961 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Dvojročný noviciát si vykonal v St. Andrä. Po noviciáte pokračoval od r. 1963 v štúdiu teológie, 26. júla 1965 ho v Innsbrucku vysvätili za kňaza. Posledný rok teológie absolvoval v USA. V r. 1954 skupina slovenských jezuitov kúpila hotový dom aj s pozemkom v kanadskej provincii Ontario v mestečku Galt (neskôr premenovanom na Cambridge). Postupne dom rozšírili a tak vznikla slovenská misia. Organizátorom tohto podujatia bol páter Jozef Kováč. Do tohto domu prišiel v lete 1966 po dokončení teologických štúdií aj páter Kadlec. V rokoch 1970-1975 pracoval ako misionár medzi Slovákmi v kanadských provinciách Saskatchewan, Alberta a Britská Kolumbia. Jeden rok prežil medzi spolubratmi, slovenskými jezuitmi, v Cambridgei a v jeseni 1976 znova odišiel na západ Kanady ako misionár. V r. 1993 sa stal farárom slovenskej Farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, B.C., zároveň aj spovedníkom poľských a chorvátskych rehoľných sestier. Od jesene 1999 prešiel do rezidencie slovenských jezuitov v Cambridgei, Ont., ktorú na jar 2000 zrušili. Vrátil sa na Slovensko a žil v Piešťanoch, kde až do konca života pôsobil ako spovedník a exercitátor a kde aj zomrel. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 629-630;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi