logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKacvinský, Eduard

Iné mená:

Kaczvinsky, Eduard

Tituly:

mecén, pamiatkar

Životopisné dáta:

* 9. mája 1820, Gelnica – † 22. februára 1888, Bardejov

Životopis:

Študoval na Pázmaneu vo Viedni. Jeho starší brat Viktor Vincent Kacvinský bol predstaveným - prelátom jasovského
opátstva. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1844 vysvätený za kňaza. Po vysviacke bol kaplánom vo Veľkom Šariši, v rokoch 1846-1848 v Bardejove, kde v tom čase pôsobil Ján Andraščík. Odtiaľ ho preložili za administrátora do Slivníka, kde sa po roku stal farárom. Na odporučenie biskupa si ho mestské spoločenstvo v Bardejove zvolilo v r. 1857 za farára. Pôsobil tam v čase Bachovho absolutizmu, za Schmerlingovej éry i po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Vykonával funkciu biskupského komisára pre gymnáziá a od r. 1880 bol šarišským archidiakonom. V Bardejove zriadil Dievčenskú meštiansku školu, kde vyučovali rehoľné sestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta - satmárok, zaslúžil sa o ich preradenie zo Satmáru do Bardejova. Významne sa pričinil o postavenie jednej z najkrajších kalvárií na Slovensku. Za zásluhy ho vymenovali za opáta Konventu Najsvätejšej Trojice v Siklosi. Keď sa 22. apríla 1878 pri veľkom požiari mesta Bardejova nebezpečne poškodil Chrám sv. Egídia a hrozilo mu zrútenie, ujal sa jeho opravy; založil stavebný výbor, stal sa jeho predsedom a spolu s predstaviteľmi mesta sa intervenciami u kráľa aj u ministra kultúry pričinil o záchranu jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok Slovenska. V r. 1881 bol vyznamenaný radom železnej koruny III. tr., člen komisie správcovstva fondu vyslúžilých kňazov.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 627-628; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 91.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1844 - - 1844 - - Kacvinský, Eduard kaplán
Bardejov 1844 - - 1848 - - Kacvinský, Eduard kaplán
Slivník 1848 - - 1857 - - Kacvinský, Eduard administrátor-farár
Bardejov 1857 - - 1888 - - Kacvinský, Eduard farár