logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKabolth, Ján Jozef

Iné mená:

Kabolth Joannes, Josephus. Kobolt Joannes, Josephus.

Životopisné dáta:

* 1734 – † 2. decembra 1775, Žemliare, okr. Levice

Životopis:

4. júla 1758 bol poslaný za kaplána do Galanty. Odtiaľ 9. januára 1759 do Zbehov. 26. septembra 1760 bol ustanovený za farára v Horných Šipiciach, nato 19. apríla 1765 do Žemliar, kde pracoval až do 30. mája 1775. V tom roku † 2. decembra vo veku 41 rokov. Je pochovaný vo farskom kostole.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šipice 1760 sept. 26. 1765 apr. 19. Kabolth, Ján Jozef farár
Žemliare 1765 apr. 19. +1775 dec. 2. Kabolth, Ján Jozef farár