logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJusth, Ján

Iné mená:

Juszth Joannes

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 3. mája 1790 – † 9. februára 1856, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1812 vysvätený za kňaza. Rok bol prebendátom, v r. 1814 sa stal správcom farnosti vo Zvolenskej Slatine, potom vo Vígľašskej Hute. Od r. 1815 bol farárom v Hornej Mičinej, od r. 1823 na Španej Doline, kde sa stal dekanom dištriktu, v r. 1839 asesorom. Od r. 1841 bol farárom v Kláštore pod Znievom, v r. 1845 sa vrátil na Španiu Dolinu. V r. 1853 sa stal prosynodálnym examinátorom, v r. 1854 honorárnym banskobystrickým kanonikom.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1815 - - 1824 - - Justh, Ján farár
Špania Dolina 1823 - - 1856 - - Justh, Ján farár