logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJusko, Štefan

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 1. júna 1912, Vyšné Raslavice, okr. Bardejov – † 17. októbra 2002, Vyšné Raslavice

Životopis:

Po ukončení Ľudovej školy študoval na gymnáziu v Prešove. Potom pokračoval v štúdiu v seminári. Kňazskú vysviacku prijal 5. júla 1936 v Sabinove z rúk biskupa Jozefa Čárskeho. Po primíciach nastúpil na prvé kaplánske miesto do Humenného. Ako kaplán pôsobil aj v Michalovciach a vo Veľkom Šariši. V roku 1940 nastúpil za farára do pútnického miesta Gaboltov, kde pôsobil sedemnásť rokov. V r. 1957 musel opustiť farnosť kvôli nezhodám pri zakladaní družstva. Dal zaviesť elektrický prúd, ale pokiaľ nebolo založené družstvo, nepovolili svietiť. A tak som musel odísť preč. 18. októbra 1957 nastúpil na farský úrad v Ražňanoch, kde pôsobil 35 rokov. Od r. 1992 žil na odpočinku v Raslaviciach u svojej netere. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 101; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 90;
http://www.raznany.sk/clanok/Spomienky-vdp-Stefana-Juska/133/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Parchovany 1936 - - 1936 po - Jusko, Štefan kaplán
Humenné 1936 po - 1938 - - Jusko, Štefan kaplán
Haniska 1938 - - 1938 po - Jusko, Štefan kaplán
Michalovce 1938 po - 1939 - - Jusko, Štefan kaplán
Veľký Šariš 1939 - - 1940 - - Jusko, Štefan správca farnosti
Gaboltov 1940 - - 1957 - - Jusko, Štefan správca farnosti
Ražňany 1957 - - 1992 - - Jusko, Štefan správca farnosti
Rastislavice 1992 - - - - - Jusko, Štefan dôchodok