logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJurkovič, Ján Baptista, SJ

Iné mená:

Jurkovics Joannes, S. J. Jurkovich, Jurkovics, Jurkovitz, Ján Baptista, SJ.

Tituly:

univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 7. júna 1657, Holíč, okr. Skalica – † 19. augusta 1724, Viedeň

Životopis:

V Rábe vstúpil 18. októbra 1675 do Spoločnosti Ježišovej, noviciát absolvoval v rokoch 1675-1676 v Trenčíne, po jeho ukončení vyučoval v r. 1679 gramatiku v kolégiu v Záhrebe, v rokoch 1680-1682 študoval filozofiu na univerzite v Štajerskom Hradci, potom ako magister vyučoval v rokoch 1683-1684 gramatiku na gymnáziu vo Varaždíne. Teológiu študoval v rokoch 1685-1688 na univerzite v Štajerskom Hradci, tretiu probáciu si robil v r. 1689 v Judenburgu.
V r. 1690 pôsobil ako učiteľ rétoriky a študijný prefekt na gymnáziu v Rábe, na univerzite v Košiciach prednášal v rokoch 1691-1701 filozofiu, spravoval konvikt a bol študijným prefektom. Od r. 1702 prednášal na Trnavskej univerzite Sväté písmo a pôsobil ako špirituál, v r. 1708 bol v Komárne superiorom rehoľného domu a študijným prefektom, v rokoch 1709-1711 rektorom a študijným prefektom vo Varaždíne, v rokoch 1712-1724 bol vo Viedni rektorom Pázmanea. Získal doktorát filozofie, od r. 1693 bol profesom so štyrmi slávnostnými sľubmi.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars II. Rím 1987, s. 668-669.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Komárno 1708 - - 1709 - - Jurkovič, Ján Baptista, SJ farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942959Jurkovič, Ján Baptista, SJSeptem Hungariae heroes1692
942960Jurkovič, Ján Baptista, SJDuo sanctioris vitae Magistri s. Franciscus Borgia et beatus Mauritius Csáky reverendis1693