logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJuriš, Michal

Iné mená:

Juriss Michael. Juriss, Michal.

Tituly:

dištriktuálny dekan, titulárny kanonik, organizátor spoločenského života, politik

Životopisné dáta:

* 16. septembra 1825, Prievidza – † 1. júla 1901, Prievidza

Životopis:

Teológiu študoval v seminári sv. Štefana, po skončení štúdia ho 19. júna 1853 vysvätili za kňaza.
Z Ostrihomského arcibiskupstva prišiel do Banskobystrickej diecézy. Niekoľko rokov pôsobil ako kaplán v Topoľčanoch, od r. 1858 v Smoleniciach. V r. 1862 sa stal vychovávateľom v rodine Konštantína Ertla v Bratislave. 13. februára 1864 sa stal administrátorom a 19. septembra farárom v Dubovej. Od r. 1865 bol farárom v Prievidzi, kde sa neskôr stal dekanom bojnického dištriktu. Za zásluhy v cirkevnom a spoločenskom živote bol vymenovaný za titulárneho kanonika. Patril k významným organizátorom spoločenského života v Prievidzi.
Národne sa začal angažovať najmä pod vplyvom svojho kaplána Andreja Truchlého-Sytnianskeho, ktorý v rokoch 1869-1876 pôsobil v Prievidzi. Spolu organizovali zakladanie čitateľských krúžkov, z ich iniciatívy sa v meste v r. 1872 založila Prvá prievidzská sporiteľňa (Első privigyei takarékpénztár). Žásluhou Juriša sa nepodarilo poštátniť školstvo v meste, zachovalo si autonómne postavenie aj možnosť používať slovenčinu ako vyučovaciu reč. V 80tych rokoch zorganizoval zbierku na výstavbu budovy dievčenskej cirkevnej školy, čím sa zlepšila úroveň vzdelávania v Prievidzi a na okolí. V r. 1896 bol jedným z dvanástich slovenských kandidátov doUhorského snemu. Do parlamentu kandidoval s programom Zičiho Katolíckej ľudovej strany v prievidzskom okrese. O vyše 500 hlasov sa mu podarilo zvíťaziť nad vládnym kandidátom. Aj keď sa v parlamente aktívne angažoval v prospech jazykových práv Slovákov, spolu s J. Kubinom a Z. Zmeškalom patril k poslancom, ktorí sa hlásili k slovenskému pôvodu a podporovali umiernenejší postoj uhorskej vlády k nemaďarským národom Uhorska. Bol členom Spolku sv. Vojtecha, od r. 1871 jeho konateľom v bojnickom dekanáte.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; nekrológ: Katolícke noviny, r. 52, 1901, č. 13, s. 123; Národnie noviny, r. 31, 4.7.1901, č. 77, s. 3; Slovenské noviny, r. 16, 2.7.1901, č. 147, s. 3; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Mišík, M.: Prievidza. Banská Bystrica 1971, s. 416; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Dejiny Slovenska 3. Bratislava 1992, s. 704.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubová 1864 feb. 13. 1866 - - Juriš, Michal farár
Prievidza 1865 - - 1901 - - Juriš, Michal farár