logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJurina, Ján

Iné mená:

Jurina Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval po treťom ročníku. Od r. 1651 bol farárom v Jastrabej. Kde v r. 1657 vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o farárovi zaznačil, že má 31 rokov, vo farnosti je 6 rokov a má všetky knihy okrem synodálnych a koncilových.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1651 - - 1657 sp. - Jurina, Ján farár