logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJurikay, Lazar Ján

Iné mená:

Jurikay Lazarus, Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

23. marca 1680 bol ustanovený za farára v Oslanoch. 6. septembra 1689 tam generálny vikár Blažej Jaklin požehnal zvony. V r. 1700 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1680 mar. 23. 1700 - - Jurikay, Lazar Ján farár