logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJurga, Justín

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 2. februára 1940, Olešná, okr. Čadca

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 4. júna 1967 vysvätený za kňaza. Jeden rok bol kaplánom v Rajci, od 15. októbra 1968–1970 v Bošáci, v r. 1970–1971 v Čadci. Potom mu odňali súhlas, preto sa v r. 1971 zamestnal v Stavebnom podniku v Čadci a v rokoch 1971–1975 pracoval v Závode valivých ložísk v Kysuckom Novom Meste. V r. 1975 mu vrátili súhlas a bol kaplánom v Nesluši a v Turzovke, potom v rokoch 1976–1977 v Dubnici nad Váhom. V rokoch 1977–1990 spravoval farnosť v Kostolnej Vsi v okrese Prievidza. Potom v období 1990 - 2003 v Rakovej v okrese Čadca, pričom mu bol v r. 2000 udelený titul honorárneho dekana. V rokoch 2003–2004 bol farárom v Petroviciach v bytčianskom okrese. Od r. 2004 žil na odpočinku v Čadci. V rokoch 2008–2011 ešte vypomáhal vo farnosti Čierne pri Čadci. Od r. 2011 žije na odpočinku v Čadci.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 153; www.dcza.sk/sk/knazi/schematizmus, Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 152, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 151.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rajec 1967 - - 1968 - - Jurga, Justín kaplán
Bošáca 1968 okt. 15. 1970 - - Jurga, Justín kaplán
Čadca 1970 - - 1971 - - Jurga, Justín kaplán
1971 - - 1975 - - Jurga, Justín mimo pastorácie
Nesluša 1975 - - 1975 po - Jurga, Justín kaplán
Turzovka 1975 po - 1976 - - Jurga, Justín kaplán
Dubnica nad Váhom 1976 - - 1977 - - Jurga, Justín kaplán
Kostolná Ves 1977 - - 1990 - - Jurga, Justín správca farnosti
Raková 1990 - - 2003 - - Jurga, Justín správca farnosti 2000 honor. dekan
Petrovice 2003 - - 2004 - - Jurga, Justín farár
Čadca 2004 - - 2008 - - Jurga, Justín dôchodok
Čierne pri Čadci 2008 - - 2011 - - Jurga, Justín výpomocný duchovný aj Čadca
Čadca 2011 - - - - - Jurga, Justín dôchodok